نورپردازی های شهری

نورپردازی شهری

نور پردازی8

نورپردازی شهری

آن چیزی که به عنوان فضای شهری در عرصه و طراحی طیف های نوری در فضای شهری مطرح می شود. به زبان ساده به معنای تحت تاثیر قرار دادن کیفیت زندگی افراد جامعه است. همچنین سبب اثر گذاری بر جلوه شهری و درک بهتر احساسی افراد از فضاهای مختلف می شود. البته ناگفته نماند که ارائه طراحی مطلوب برای فضا های عمومی شهری، محل کار، استراحت و تفریح مردم است.
انجام نورپردازی شهری، به وسیله زیبایی شناسی در گستره شهری انجام می شود. سپس از طریق نورپردازی خیابان ها و پیاده رو ها به بیننده معرفی می شوند. اما نکته‌ای که بسیار در مقیاس شهری بسیار دارای اهمیت است؛ در نظر گرفتن و بررسی و طراحی نورپردازی در دو محور اصلی است. این دو محور در بازه زمانی شب و دیگری در طول روز بررسی و طراحی خواهد شد. نورپردازی در شهر، می تواند از عواملی باشد که سبب تقویت هویت یک مکان و ارتقا شخصیت ویژه می شود. در نتیجه با استفاده از نورپردازی در شهر، می توان جذابیت و سرزندگی یا آرامش را به فضای شهری بخشود. بدین ترتیب حضور شهروندان در شهر نیز، افزایش خواهد یافت.

 انواع نورپردازی شهری

در واقع انجام نورپردازی در بخش‌های شهری، دارای روش ها و انواع مختلفی می باشد. به این صورت که کارشناسان و طراحان، متناسب با نیاز هایی که تشخیص داده‌اند؛ یکی از آنها را استفاده می کنند. به طور کلی با تغییر سه مؤلفه اصلی می توان حالت های مختلفی از نورپردازی را ایجاد کرد

– هدف نورپردازی
– ویژگی های منبع نور
– موقعیت نورپردازی

لازم به ذکر است طرح های نورپردازی در شهر، متناسب با اینکه چه عنصری از فضا به چه مدل نوری و از چه دیدگاهی نورپردازی شود. می توان کیفیت و حالت های مختلفی را ایجاد کرد.

1. نورپردازی پس زمینه

در این مدل نورپردازی، نور به صورت کاملا یک دست و یکنواخت پخش می شود. به طوری که می توان گفت روشنایی ایجاد شده در این روش، دارای استاندارد عددی با قابلیت اندازه گیری است. در واقع نورپردازی پس زمینه فضا، به گونه‌ای طراحی می شود، که شرط اصلی دیدن مهیا شود.

2. نورپردازی شهری از پایین

اما نورپردازی از پایین چه نوع نورپردازی است؟ این نوع نورپردازی بیشتر برای نورپردازی احجامی یعنی فواره ها، درخت و همچنین مجسمه ها استفاده می شود. همانطور که از نام این روشنایی مشخص است، نورپردازی از پایین دارای زاویه رو به بالا است. یعنی احتمال دارد که آلودگی نوری و خیرگی زیادی را به وجود بیاورد. پس باید چراغ های آن مخفی شوند و فقط قسمتی از پوشش رویی آن دیده شود.