دسته‌بندی نشده

نور پردازی تزئینی

نور پردازی در شب

نور پردازی تزئینی

از نورپردازی تزئینی شهری، بیشتر برای برانگیختن احساسات و تزئین محیط مورد نظر شهری استفاده می شود. لازم است در نورپردازی تزئینی، به اصول زیبایی شناسی و تأثیرات روحی و عاطفی ایجاد شده در فرد توجه کرد. تا بدین ترتیب بتوان فضای شهر را زیبا تر کرده و به آن روح بخشید. برای اینکه به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنید. باید محل نصب تجهیزات نورپردازی و رنگ و شدت تابش را با دقت زیادی انتخاب کنید. ناگفته نماند که نورپردازی تزئینی تأثیر زیادی بر روی جذابیت فضای بصری و ایجاد تنوع دارد.